Tuoreella hallituksella suuret tavoitteet

Partiojohtaja 8.2.2014 9.40 Mielipiteet 0 kommenttia

Palstalla vaihtuva kolumnisti pureutuu syvälle partion ytimeen.

On aina ihanaa saada uusia vastuuhenkilöitä. Viime vuoden partiovaaleissa Suomen Partiolaisten hallitukseen valittiin neljä ahkeraa tekijää, jotka haluavat kaikki omalla panoksellaan tehdä partiosta avoimempaa ja hauskempaa kaikille.

Aluevaliokunnan johtoon valittu Irene “Irkku” Iso-Kokkila lähti mukaan partiotoimintaan 12-vuotiaana. Vastuutehtäviä hänellä on aikaisemmin ollut laidasta laitaan – niin oman lippukunnan kuin piirinkin puolella. Johtajana Irkku kertoo olevansa innostava ja kannustava. Hän haluaa, että jokainen ryhmän jäsen saa äänensä kuuluviin. Irkku painottaa, että eritoten partiossa on tärkeää kuunnella siellä, missä nuoret jo ovat, eli esimerkiksi ikäkausien tapahtumissa. Samalla hän nostaa esille myös lippukuntien tärkeän roolin tässä asiassa.

– Keskusjärjestössä ja piireissä voisi olla hyvä miettiä, voitaisiinko suunnittelussa ja päätöksenteon apuna käyttää esimerkiksi useampaa kerrallaan valittavaa ikäkauden edustajaa, Irkku summaa.

Helsingin ja Ylläsjärven väliä liikkuva Perttu “Ropsu””Helle valittiin toista kertaa johtamaan koulutusvaliokuntaa. Kokemusta on myös muun muassa Leirikesä ry:n toiminnanjohtajan tehtävistä. Ropsun tapa johtaa ihmisiä perustuu kyselyyn ja kuunteluun. Ennen päätösten tekoa hän haluaa tarkastella asioita eri näkökulmista. Ropsu kuvaileekin itseään ihmisenä varsin analyyttiseksi. Valiokunnan johtajana hän korostaa keskustelun tärkeyttä, sillä se pitää ihmisten kiinnostuksen yllä. Ropsu toteaakin, että “Suuri Johtaja” ei ole se joka hoitaa itse kaiken, vaan se, joka saa ryhmänsä innostumaan tekemisestä.

Turun Metsänkävijöissä vaikuttava Kalle Virtanen löysi partion jo 7-vuotiaana. Kallen partiohistoriasta löytyy useita vastuutehtäviä, joista uusimpana vuonna 2012 alkanut pesti SP:n hallituksen jäsenenä. Kalle valittiin siis talousvaliokunnan johtoon jo toiselle kierrokselle. Hän painottaa johtamisessa motivointia, sitouttamista sekä johdonmukaisuutta. SP:n hallituksessa Kalle tunnetaankin aktiivisena ja kannustavana jäsenenä, joka osaa keskittyä olennaiseen. Ongelman huomatessaan hän tarttuu nopeasti toimeen sen ratkaistakseen. Kallen vahva osaaminen perustuu työelämässä saatuun kokemukseen sekä talousvaliokunnassa aikaisemmalla kaudella toimimiseen.

Viljami Hätönen lähti toista kertaa ohjelmavaliokunnan johtajaksi. Hänellä on unelma maailmasta, jossa kaikilla on hyvä olla ja jokainen ihminen nähdään arvokkaana omana itsenään. Tähän hän uskoo partion olevan avain. Viljami on johtajana innostunut ja visionäärinen. Tärkeintä ihmisten johtamisessa on Viljamin mukaan ajan löytäminen. Partiotietoutta on ehtinyt kertyä lukuisista eri pesteistä aina vartionjohtajasta ohjelmaministeriin. Viljami haluaa partion olevan avointa kaikille. Tämän hän tiivistää lauseeseen:

– Partiolaisuus ei saa tarkoittaa pelkkää 7-vuotiaana sisään ja elämän loppuun asti -partiointia”.

Vaikka valitut eivät edusta iältään nuorisoa, on heidän kaikkien tavoitteenaan saada partiosta sellainen paikka, jossa nuoria kuunnellaan ja kannustetaan. Tulevan kaksivuotiskauden päättyessä nähdään, mihin tavoitteisiin ollaan päästy, ja onnistuvatko nämä neljä viemään partiota toivottuun suuntaan. Suuntaan, jossa partio on jokaiselle avoin paikka vaikuttaa, ja jossa stressaamisen sijaan innostutaan ja tehdään yhdessä.

Onnistuuko partio karistamaan harteiltaan sitä rasittavan vanhoillisen viitan ja uudistumaan tarvittavalla tavalla, jotta jäsenmäärä jatkaisi kasvamistaan?

Teksti: Laura Koivisto, kuva: Otto Korhonen

Kirjoittaja on pääkaupunkiseudulta kotoisin oleva partiojohtaja, joka tutkailee suomalaista partiotoimintaa tällä hetkellä Virosta käsin.

Ehdokkaiden ajatuksiin voit tutustua tarkemmin partiovaalit-sivulla.

Kommentoi