Sosiaaliset normit tyttöjen johtajahaaveiden tiellä

Partiojohtaja 27.6.2014 14.40 Ilmiöt ja tapahtumat 3 kommenttia

Tyttöjen hakeutuminen ja pääseminen johtajatehtäviin on edelleen vaikeampaa kuin pojilla. Tohtori Michele Paulen mukaan partiolla on paljon potentiaalia näiden sukupuoliin kohdistuvien oletusten haastamisessa.

Sukupuolella on yhä vaikutusta johtajuuteen ja nuorten tapaan nähdä omat mahdollisuutensa. Tohtori Michele Paule Oxford Brookes Universitystä on tutkinut aihetta ja tullut siihen tulokseen, että tytöillä on rajatumpi tila johtajuuteen ja johtamiseen.

Paulen mukaan kulttuuri asettaa tytöille ja pojille hyvin selkeästi erilaisia odotuksia ja oletuksia.

– Kulttuuri vaikuttaa yksilöiden identiteetin muodostumiseen, ja monien tyttöjen kohdalla se tarkoittaa sitä, etteivät he näe itseään johtoasemassa. Heille vastuussa oleminen näyttäytyy tietyissä tilanteissa vaikealta ajatukselta, jota ei nähdä itselle kuuluvana mahdollisuutena, sillä naispuolisten henkilöiden ei oleteta ottavan johtoasemaa, Paule kertoo.

Naispomoja pidetään pomottelevina

Tekemiensä haastattelujen perusteella Paule on kuitenkin huomannut, että monet tytöt liittävät heille tärkeissä rooleissa, kuten perheessä toimimiseen, samanlaisia ominaisuuksia kuin johtajuuteen.

– Kyse ei siis ole siitä, etteikö tytöillä olisi taitoja johtaa – kyse on sosiaalisista odotuksista ja sanktioista, Paule selventää.

Tätä kuvaa esimerkiksi englannin kielessä käytetty termi bossy. Johtoon astuvia tyttöjä ja naisia pidetään pomottelevina.

Partiossa annettava tilaa tulkinnoille

Paule näkee partiossa paljon potentiaalia stereotyyppisten, sukupuoliin kohdistuvien oletusten  haastamiseen. Hänen mukaansa lapsia ja nuoria on tärkeää rohkaista huomaamaan itse heihin ja muihin kohdistuvat normit sekä tulkitsemaan niitä kriittisesti.

– Suosittelen käytännönläheisiä ja yksinkertaisia aktiviteetteja, joissa jokaisen tulkinnoille ja kokemuksille annetaan tilaa. Partiossa voimme myös pyrkiä luomaan turvallisen ympäristön omien mielenkiinnonkohteiden, taitojen ja ajatusten esittämiseen, Paule esittää.

Paule on kysynyt nuorilta, mitkä tekijät vaikuttavat heidän urahaaveisiinsa ja mistä asioista he ovat epävarmoja. Nimettömällä keskustelupalstalla vastaukset olivat hyvin erilaisia kuin koululuokassa sekä tytöillä että pojilla.

– Ihanne olisikin, että partiossa yksilöt voisivat toimia yhtä vapaana yhteiskunnan normeista kuin nimettömänä netissä. Partiossa kaikille annetaan mahdollisuus kokeilla erilaisia asioita sekä ilmaista mielenkiinnon kohteitaan ja taitojaan. Partio myös toivottavasti rohkaisee nuoria astumaan johtoon myös muilla elämänalueilla, hän toivoo.

Michele Paule esitteli tämän tohtori Alon Lischinskyn tekemän graafin siitä, mitkä sanat esiintyvät useimmin termin bossy yhteydessä Google-kirjat-palvelussa. Pelkästään miehiin viittaavat termit loistavat poissaolollaan.

Michele Paule esitteli tämän tohtori Alon Lischinskyn tekemän graafin siitä, mitkä sanat esiintyvät useimmin termin bossy yhteydessä Google-kirjat-palvelussa. Sellaiset termit, jotka viittaavat pelkästään miehiin, loistavat poissaolollaan.

Kansainvälinen partiojoukko pohti keväällä järjestetyssä Working With Boys and Men on Gender Equality -seminaarissa, miten pojat ja miehet saataisiin mukaan osallistumaan sukupuolten tasa-arvon toteutumiseen. Seminaari oli Suomen Partiolaisten ja Europe Region WAGGGSin järjestämä.

Teksti: Maija Santalahti, kuva: Timo Vehviläinen, grafiikka: Alon Lischinsky 

Kirjoittaja oli mukana järjestämässä Working With Boys and Men on Gender Equality -seminaaria.

  Jenni

  Ainakin Hämeessä partiossa ongelma on toisin päin… naiset vallanneet suurimman osan hallituspaikoista ja monet tyttölippukunnat porskuttavat poikalippukuntia suuremalla jäsenmäärällä tai sekalippukunnissa tyttöjä on poikia enemmän. Uusista aikuisistakin mukana taitaa olla enemmän äitejä kuin isiä. Ainakaan täällä ei siis ole ongelmaa päästä naisena kiinni vallankahvaan! 🙂

  Asko Laukkanen

  Kaipa me saadaan tästäkin Suomessa ongelma, ja nimen omaan patiossa… Kuitenkin on syytä muistaa, että WAGGGS on tehnyt enemmän työtä oikean tasa-arvon eteen, kuin uskommekaan. Siksi meidän (tai suomalaisten partiotyttöjen) olisi syytä olla aktiivisesti mukana WAGGGS:n toiminnassa – vain teot ratkaisevat.

  Partiodinosaurus AskoL

  Synonyymi

  Tämä hienosti osoittaa tyttö- ja poikalippukuntien tärkeyttä. Sukupuoliasetelmista vapaata toimintaa, jossa kaikki täytyy hoitaa, vaikkei vastakkaista sukupuolta ole saatavilla. Siis muuten kuin ehkä uuden ohjelman määräämän verran.

  Jenni jo totesikin meidän pohjoismaisen yhteiskunnan poikkeavuudet. Toivottavasti patriarkaalisemmista maista kertovat tutkimustulokset ei mee täällä heti läpi toimintaa ohjaaviksi faktoiksi.

Kommentoi