Partion Ystävät kerää varoja harrastamisen esteiden poistamiseen

Partiojohtaja 15.9.2017 10.57 Yleinen 0 kommenttia

Suomen Partiolaiset on lanseerannut tänä syksynä Partion Ystävät - vuosilahjoituskonseptin, jonka varoilla on tarkoitus poistaa harrastamista hankaloittavia esteitä. Mukaan on saatu myös nimekkäitä vaikuttajia.

Suomen Partiolaiset (SP) lanseerasi syyskuussa 2017 Partion Ystävät -konseptin, jossa tarkoituksena on kerätä partiota tukevia vuosilahjoittajia. Partio on perinteisesti kerännyt varoja adventtikalenterien myynnillä, yrityskumppanuuksilla sekä useilla eri lahjoitustavoilla kuten merkkipäivälahjoituksella. Näiden lisäksi partio saa valtion tukea.

Aiemmista varainkeruutavoista poiketen Partion Ystävät on jatkuvan vuosilahjoittamisen konsepti. Kampanjan kohderyhmänä ensimmäisenä vuotena ovat vanhat partiolaiset ja muut partiotoimintaan lämpimästi suhtautuvat aikuiset.

– Tämä voisi olla heille hyvä tapa tukea tai lahjoittaa, kertoo SP:n hallituksen jäsen Daniel Sazonov.

Sazonovin mukaan Suomen Partiolaisilta on aikaisemmin puuttunut helppo väylä, jonka kautta partion aatetta ja toimintaa kannattavat ihmiset voisivat tukea toimintaa. Perinteinen tapa tukea toimintaa on ollut kuuluminen lippukunnan kannatusyhdistykseen tai kannatusjäsenyys.

– Ajatuksena on, että Partion Ystävät -konseptin kautta luodaan mahdollisuus kaikille yksityishenkilöille, jotka haluavat tukea partiotoimintaa, ja erityisesti aina jonkin tyyppistä yhteiskunnallista sosiaalista painotusta.

Keulakuvilla lisäpuhtia

Partion Ystäviin on pyydetty mukaan keulakuvia, jotka toimivat tunnistettavina vertaissuosittelijoina. Tähän mennessä keulakuviksi on tullut mukaan esimerkiksi Aller Media Oy:n toimitusjohtaja Pauli Aalto-Setälä, seikkailija Pata Degerman ja Supersonin johtaja Pirjo Airaksinen. Aikoinaan Turun Eränkävijät -lippukunnassa vaikuttanut Pauli Aalto-Setälä sai omien sanojensa mukaan partiolta paljon.

– Toimin ensimmäistä kertaa kustantajana, toimittajana ja taittajana lippukunnassa, Aalto-Setälä kertoo.

Aller Media Oy:tä Suomessa johtava Aalto-Setälän mukaan partion opit ja arvot ovat auttaneet joka tehtävässä ja nyt hänestä on hienoa antaa vähän takaisin.

– Tuen partioliikettä ilolla.

Suoraan toimintaan

Partion Ystävien tavoiteltu vuosilahjoitussumma on 40 euroa. Sazonov vertaa lahjoitussummaa adventtikalenterin ostamiseen.

– 40 euroa on kuitenkin sellainen mielekäs lahjoitussumma. Siitä tulee alle 4 euroa kuukaudessa. Sellaisella summalla voi ostaa rivin lottoa viikossa. Kaikki tuki otetaan ilolla vastaan, ja se mahdollistaa aina enemmän toiminnan toteuttamista.

Sazonovin mukaan rahoja ei kerätä jemmasäkkiin, vaan rahat käytetään tavoitteiden mukaiseen toimintaan. SP:n tavoitteena on tarjota harrastus kaikille lapsille ja nuorille. Kaikista kerätyistä rahoista puolet menee keskusjärjestölle ja puolet partiopiireille. Lahjoittajat voivat osana vuosilahjoitustaan tukea itselle rakasta lippukuntaa.  Lippukunnille kohdistetut lahjoitukset tilitetään lyhentämättöminä saajilleen.

Lahjoittaja voi halutessaan ohjata tukensa yhteen kolmesta vaihtoehdosta; taloudelllisten, maantieteellisten t ai sosiaalisten ja kulttuuristen harrastamisen esteiden madaltamiseen. Lahjoituksen voi antaa myös kohdistamattomana, jolloin lahjoitus käytetään harrastustakuun toteuttamiseen siellä, missä sitä eniten tarvitaan.  Tarkoituksena on purkaa ja estää yhteiskunnallisia ja sosiaalisia ongelmia, jotka estävät lasta tai nuorta harrastamasta partiota. Esimerkiksi maantieteelliset esteet voivat tarkoittaa, että alueella ei ole lippukuntaa.

– Toiminnan kasvattaminen ja yhä useamman erilaisista sosiaalisista taustoista tulevien lapsien ja nuorien tavoittaminen tarvitsee resursseja, Sazonov kertoo.

Teksti: Laura Kanerva, kuvat: Susanna Oksanen

Lue lisää Partion Ystävistä: partio.fi/partionystavat

 

Kommentoi